Czysta energia

Pochodzi z kosmosu,
ale nie jest poza Twoim zasięgiem

Uzyskaj do 135 000 złotych na remont Twojego domu,nie płacąc ani złotówki

czystepowietrze
Przyjmujemy zlecenia z województw: łódzkiego i zachodnio-pomorskiego.


Program "Czyste Powietrze" — polski atak na smog

W Polsce problem zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najpilniejszych wyzwań ekologicznych. Smog, będący wynikiem emisji z domowych pieców węglowych, staje się coraz bardziej dotkliwy, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych. W odpowiedzi na ten problem, rząd Polski wprowadził program "Czyste Powietrze", mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie dla gospodarstw domowych w modernizacji systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków.

Zapoznaj się z nim.

Cele programu "Czyste Powietrze"

Głównym celem programu "Czyste Powietrze" jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które pochodzą przede wszystkim z indywidualnych źródeł ogrzewania. Program zakłada, że do 2029 roku dzięki dofinansowaniom zmodernizowane zostaną systemy ogrzewania w ponad 3 milionach polskich domów.

Jakie wsparcie oferuje program ?

Program "Czyste Powietrze" przewiduje przyznanie dotacji oraz pożyczek na wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania ogrzewania takie jak pompy ciepła, kotły gazowe czy piece na biomasę. Ponadto, wsparcie obejmuje również prace związane z termomodernizacją budynków, czyli docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele.

Dla kogo jest program ?

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, jak również zarządców wspólnot mieszkaniowych. Korzystać z niego mogą osoby, które są zarejestrowane jako właściciele budynku lub użytkownicy wieczyści. Warto zaznaczyć, że program "Czyste Powietrze" jest szczególnie atrakcyjny dla osób o niskich dochodach, gdyż przewiduje wyższe dofinansowanie dla tej grupy beneficjentów.

Jakie są efekty programu ?

Program "Czyste Powietrze" ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia publicznego, poprzez redukcję zanieczyszczeń powodujących smog, ale również przyczynia się do obniżenia rachunków za ogrzewanie i zwiększenia wartości nieruchomości. Dodatkowo, program sprzyja rozwojowi technologii proekologicznych i wzmacnia świadomość ekologiczną Polaków.

Przyszłość i rozwój programu.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii ogrzewania i zmieniającymi się normami prawnymi, program "Czyste Powietrze" może ewoluować, aby dostosować się do nowych realiów i wyzwań. Możliwe jest rozszerzenie zakresu dofinansowań o inne formy ograniczania emisji CO2 oraz większe wsparcie dla nowych technologii takich jak fotowoltaika czy systemy magazynowania energii.Program "Czyste Powietrze" jest odpowiedzią na palący problem smogu w Polsce i stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki wsparciu finansowemu i technologicznemu, Polacy mają szansę na znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego w swoich lokalnych społecznościach.