hosting stron, reseller,skrypty

Regulamin
Przed zgłoszeniem strony do katalogu proszę zapoznać się z poniższym regulaminem:


1. W katalogu będą publikowane wyłącznie strony posiadające polską wersję językową o wartościowej treści (oceny treści dokonuje administrator katalogu)
2. Opis i tytuł zgłaszanej witryny powinny odzwierciedlać faktyczną jej zawartość.
Całkowity zakaz duplicate content (powielania treści) opisów w obrębie katalogów.
3. Pola formularza zgłoszeniowego powinny być wypełnione w języku polskim w poprawnej gramatycznie formie. Nie należy pisać tylko dużymi literami.
4. Odrzucane będą strony naruszające prawo, zawierające treści erotyczne, niepasujące do kategorii katalogu, oraz te które zostaną uznane przez administratora za naruszające dobre obyczaje lub czyjeś uczucia.
5. Nie wymagamy linku zwrotnego, jednak aby wspomóc swój wpis - polecamy dodać na swojej stronie link zwrotny:
6. Nie akceptujemy stron w budowie, niedostępnych oraz podstron.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści zgłoszonego wpisu.
8. Jedna strona może znajdować się maksymalnie w 3 podkategoriach katalogu.
9. Czas oczekiwania na akceptację wpisu jest uzależniony od ilości zgłoszonych stron.
10. Adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym służy wyłącznie do kontaktu z osobą zgłaszającą witrynę do katalogu.
11. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie na e-mail użyty w procesie dodawania wpisu wiadomości reklamowych, handlowych, marketingowych i propozycji zawarcia umowy.
12. Nie udostępniamy adresów e-mail osobom trzecim w/w wiadomości dotyczą usług i promocji oferowanych w katalogach 13. Dodając wpis do katalogu potwierdzają Państwo iż użyty e-mail jest używany przez Państwa
14. Opłata jest pobierana za rozpatrzenie wpisu, a nie za jego publikację.
15. W przypadku niezaakceptowania strony w/w opłata nie jest zwracana.
16. Reklamacje a. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
b. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty:


c. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres e-mail, adres strony której dotyczy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
d. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
16. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
a. Świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia (zakupione kody zostały wysłane) utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Sytuacji w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
Cennik dostępny na tej stronie

Brak przedłużenia wpisu po trzech tygodniach licząc od dnia jego ważności skutkuje usunięciem strony z katalogu.

Właściciel serwisu:
Boksnet
90-042 Łódź
ul. Targowa 15

katalog stron